Vítáme Vás na stánkách MS Smilovice - Řeka

Vítáme vás

na stránkách Mysliveckého spolku Smilovice-Řeka. Na těchto stránkách bychom Vás rádi seznámili s činností našeho spolku. Doufáme, že se Vám zde bude líbit a získáte některé nové informace o naší přírode a myslivosti.

Snažíme se zachovat pestrost a rozmanitost naší přírody, proto Vás prosíme o dodržování těchto pravidel při pobytu v přírodě:

  • neodhazujte zde žádný odpad, příroda není smetiště
  • chovejte se pokud možno tiše, jinak toho moc neuvidíte
  • své čtyřnohé miláčky nenechte bez dozoru pobíhat po revíru
  • pokud naleznete nějaké mládě zvěře NEBERTE jej do rukou a ZANECHTE jej na místě, tato mláďata NEJSOU opuštěná, jejich matka Vás možná právě zpovzdálí pozoruje
  • myslivecká zařízení, krmelce a zásypy určené k přikrmování zvěře neničte a hlavně neberte krmivo z těchto zařízení. Obsahuje léčiva a přípravky určené pouze pro divoce žijící zvěř
  • nezakládejte ohniště, nevypalujte keře a starou trávu
  • pokud se v honitbě pohybujete na kolech, nejezděte mimo lesní cesty


Přísloví: Chceš-li být šťastný jeden den, opij se.
  Chceš-li být šťastný jeden týden, zabij prase.
  Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se.
  Chceš-li být šťastný celý život, važ si přírody a staň se myslivcem!


Přejeme Vám příjemný pobyt v přírodě a mnoho krásných zážitků.
S pozdravem Myslivosti zdar!           myslivci MS Smilovice-Řeka


© 2007 MS Smilovice - Řeka