Co se děje v honitbě

Historie činnosti MS

Zde se nachází starší akce a události, které se týkají myslivosti, kynologie, střelectví a dalších aktivit souvisejících s přírodou a naším mysliveckým spolkem.Červen měsíc zrodu nového života v přírodě a měsíc senosečí...
Členové našeho mysliveckého spolku každoročně věnují velkou pozornost záchraně mláďat zvěře-především zajíčků a srnčat. I přes naše úsilí hyne pod zemědělskou technikou ročně nejméně 10 ks srnčat, zajíčky nikdo nespočítá.
V naší honitbě je velká část pozemků pouze zatravněna. Při jarním válcování a bránování hyne velká část narozené populace zajíčků. Další pohroma, především pro srnčata, přichází při senosečích. I když zemědělci mají ze zákona povinnost předem hlásit tyto práce, tak to většinou nedělají. Při včasném nahlášení naši myslivci jdou na označené zemědělské pozemky a mláďata z daných ploch vytlačují.
Apelujeme proto na zemědělce, aby nám hlásili plánované práce na tel. 606 736 836. To se týká i hlášení sražené zvěře na silnicích.


16. 10. 2014 - Setkání beskydských lesníků Řeka, LS Frýdek-Místek a Salaš Javorový
Dne 16. 10. 2014 se uskuteční již osmé setkání beskydských lesníků. Tentokrát setkání bude zaměřeno na pěstební činnost a těžbu bukových porostů v okolí řeky Ropičanky v obci Řeka. Myslivecké sdružení Smilovice-Řeka zapůjčí při této příležitosti prostor myslivecké chaty.
Podrobný program viz pozvánka .


5. 6. 2014 - Škola v přírodě v Hotelu Javor - Řeka
První týden v červnu 2014 strávily děti z Ostravy-Zábřehu ve škole v přírodě v CHKO Beskydy. Jejich program obohatili myslivci z MS Smilovice-Řeka, kteří je seznámili s posláním myslivců a se zvěří žijící v CHKO.

Škola v přírodě v Hotelu Javor - Řeka, červen 2014         Škola v přírodě v Hotelu Javor - Řeka, červen 2014
Škola v přírodě v Hotelu Javor - Řeka, červen 2014         Škola v přírodě v Hotelu Javor - Řeka, červen 2014


26. - 28. dubna 2013 - Chovatelská přehlídka trofejí
Ve dnech 26. - 28. dubna 2013 proběhne v prostorách obecního úřadu v Řece chovatelská přehlídka trofejí. Všichni jste srdečně zvání členy MS Smilovice-Řeka!
Chovatelska prehlidka trofeji Reka 2013


29. 3. 2013 - Výroční členská schůze MS Smilovice-Řeka
Dne 29. března 2013 proběhla výroční členská schůze MS Smilovice-Řeka.
Schůze zhodnotila výsledky mysliveckého hospodaření 2012/2013. Zvolila výbor a revizní komisi pro příští funkční období.
Do výboru MS byli zvoleni:
 • Ing. Antonín Samek - předseda
 • Doc. Ing. Václav Šátek CSc. - finanční hospodář
 • Emil Stacha, ml. - myslivecký hospodář
 • Eduard Muroň - chatař
 • Přemysl Muroň - referent pro brigádnickou činnost
Do revizní komise byli zvoleni:
 • Ing. Petr Chlebík - předseda
 • Gustav Matula - člen
 • Robert Geleta - člen
Péči o internetové stránky MS bude i nadále vykonávat Ing. Václav Šátek Ph.D.
Schůze stanovila hlavní úkoly pro myslivecký rok 2013/2014:
 • organizace chovatelské výstavy trofejové zvěře ulovené v mysliveckém roce 2012/2013 v oblasti Třinecka a Jablunkovska
 • aktivní účast MS na zajištění Májové veselice konané v květnu 2013 v Řece
 • opatření na úseku chovu a lovu zvěře s cílem snížit škody na zemědělských plodinách a lesních porostech
 • rozšíření políček s plodinami určenými kryt a přímou konzumaci zvěři (zvýšení kvality a úživnosti honitby)
 • pokračovat v léčbě spárkaté zvěře napadené parazity - střečky (aplikace léčivého přípravku Cermix)
 • pokračovat v aplikaci pachových ohradníků (přípravek Duftzaum - obsahuje pach velkých šelem a lidský pot) podél hlavní cesty Smilovice - Řeka v období srnčí říje a v zimním období

Informaci zpracoval Václav Šátek


Vyrocni myslivecka schuze 2013         Vyrocni myslivecka schuze 2013
Vyrocni myslivecka schuze 2013         Vyrocni myslivecka schuze 2013


20. 10. 2012 - Zkoušky adeptů o první lovecký lístek v Horních Bludovicích
Dne 20. 10. 2012 se uskutečnily zkoušky adeptů o první lovecký lístek na hájence v Horních Bludovicích. Kurs uchazečů o první lovecký lístek byl zahájen již v říjnu minulého roku. Kurs byl organizován OMS Karviná. Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 10 adeptů. Zkoušky probíhaly v poklidném tempu, ale u některých s patřičnou trémou a nervozitou. Zkoušky nakonec úspěšně složili všichni adepti z toho 2 s vyznamenáním. Mezi úspěšnými absolventy kursu byl i náš adept Tomáš Kielar.

Gratulujeme mladému myslivci a vítáme jej do našich zelených řad!
Zkousky adeptu v Hornich Bludovicich 2012         Zkousky adeptu v Hornich Bludovicich 2012


30.9.-1.10. 2011 Výstava spolků obce Smilovice
Rádi bychom všechny Smilovany i přespolní pozvali na 2. ročník akce Výstavy spolků obce Smilovice, která se bude konat v objektu OÚ Smilovice za restaurací "U pošty" v pátek 30.9.2011 od 16:00-20:00 a sobotu 1.10.2011 od 12:00-18:00. V sobotu 1.10.2011 je akce doprovázena dětským odpolednem od 12:00-18:00 na zahradě u objektu.
Na organizaci akce se bude podílet i naše MS, které poskytne k občerstvení pochoutky ze zvěřiny a lahodnou medovinu. Pro návštěvníky bude připravena i menší výstava loveckých zbraní a střeliva, kterou bude doprovázet odborným výkladem Petr Šturc.
Podrobnější informace naleznete v pozvánce. Přijďte se všichni příjemně pobavit!


15.5.2010 - 23.5.2010 Chovatelská přehlídka trofejí
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2009 honiteb Oblasti chovu jelení zvěře Beskydy a honiteb patřících pod pověřené obce Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek.Součástí chovatelské přehlídky je výtvarná soutěž pro děti mateřských a základních škol.
Dne 16.5.2010 doprovodný program v Oboře Hukvaldy - Svatohubertská mše, sokolníci, ukázky vábení jelenů, předvedení psů loveckých plemen, mažoretky, cimbálovka, velký zábavný program pro děti - soutěže, skákací hrad, pestré ceny, myslivecká kuchyně a ostatní jako každoročně, ba letos i mnohem více.
Podrobnější info naleznete na stránkách časopisu Myslivost.


13. 4. 2008 - Jarní svod
Dne 13.4.2008 od 8:00 hodin se uskuteční na OMS Frýdek-Místek kynologická akce s názvem "Jarní svod". Z našeho MS se akce zúčastní dva naši čtyřnozí pomocníci a kamarádi:
 • Kirk (stáří 1 rok), border teriér, majitel Václav Šátek
 • Dag (stáří 6 měsíců), jagdteriér, majitel Eduard Muroň
Podrobnosti o akci získáte na OMS Frýdek-Místek. Přijďte si prohlédnout naše čtyřnohé juniory a užít si krásnou neděli.
Dag - jagdterier         Kirk - border terier

© 2007 MS Smilovice - Řeka