Co se děje v honitbě


Podaří se zachránit jeřábka lesního v Beskydech?

jerabek lesni

Honitba našeho Mysliveckého sdružení Smilovice - Řeka se nachází v podhůří a v horském masívu Těšínských Beskyd. V těchto horách je jeřábek lesní zvěří původní. Je to lesní kurovitý pták, nejmenší z tetřevovitých. Vyhledává starší jehličnaté a listnaté lesní porosty ve středních a vyšších polohách.

Máme obavy, že se v posledních letech počet jeřábka lesního snižuje. Příčin tohoto stavu je patrně více. Mezi hlavní příčiny patří moderní způsoby hospodaření v lesích a v minulosti také nadměrný lov. Při snižování populace jeřábka lesního v přírodě má stále větší význam vliv predátorů (šelem), kteří za normálních podmínek mají své nezastupitelné místo v ekosystému. Mezi hlavní predátory, kteří mají negativní vliv na výskyt jeřábka v naší honitbě, můžeme zařadit kuny, lišky, černou zvěř a jezevce, jejichž počty se v poslední době zvyšují.

Myslivci našeho sdružení jsou si vědomi, že jeřábek do našich hor a lesů patří, a proto se snaží vytvářet podmínky pro jeho udržení. Věnujeme zvýšenou pozornost tlumení predátorů ohrožujících jeřábka. Kromě běžného lovu těchto predátorů jsme zakoupili lapací nory, pomocí kterých se budeme snažit v lokalitách, kde se jeřábek vyskytuje, snížit stavy predátorů. I když jeřábek lesní není lovnou zvěří, a tedy nemůže být předmětem lovu, cítíme, že naší povinností je přispět k záchraně tohoto krásného ptáka v našich horách.


© 2007 MS Smilovice - Řeka