Hon Řeka - 2. 11. 2013

V sobotu 2. 11. 2013 se uskutečnilo toho roku první, již tradiční společné lovecké setkání v Řece, které bylo poprvé spojeno s nátlačkou na vysokou, černou a lišky. Po ranním přivítání a nástupu na hájence doprovázeném troubením našich trubačů Vaška Šátka,ml. a Přemka Muroně, jsme se odebrali na první leč v oblasti Gutského vršku. Bylo zahlédnuto několik kusů vysoké, nicméně k zodpovědné ráně se nikdo z lovců nedostal. Druhá leč proběhla v lokalitě "Holá" u malé sjezdovky. Zde se již podařilo úspěšně odlovit 2 kusy vysoké - šmolu (2 letou nevodící laň) a koloucha. Šťastnými lovci byli Václav Šátek ml. a Petr Chlebík. Po této úspěšné leči jsme se odebrali zpět na hájenku, kde se vzdala na výřadu patřičná čest zhaslé zvěři, úspěšným lovcům se předaly úlomky a po zaznění Halali našich trubačů předseda pozval všechny účastníky honu na Poslední leč.

Na Poslední leči se všichni zdatně posilnili vynikajícím jídlem. Poté nechyběla bohatá tombola, opětovné popřání úspěšným lovcům jelení zvěře, kteří se hned chopili milé povinnosti připíjení s ostatními účastníky lovu na Lovu zdar! Proběhlo také pasování lovců srnčí zvěře. Do řad lovců srnčí zvěře byli pasováním přijati úspěšní lovci svého prvního srnce Robin Máj a Petr Samiec. Ti se poté také ujali tekutého žezla a připíjelo se postupně na všechny úspěšné lovy, až do pozdních večerních hodin...

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka