Hon Řeka - 14. 11. 2015

V sobotu 14. 11. 2015 se uskutečnila tradiční nátlačka v Řece. Při nástupu na hájence a zaznění uvítacích fanfár nás všechny přivítal předseda a hospodář nás poté seznámil s průběhem honu.

Za slunečného počasí proběhly postupně 2 leče. V první leči nad lomem bylo viděno několik kusů vysoké, ale nikdo z lovců se nedostal k bezpečné ráně. V průběhu druhé leče v zadní Řece se však již ozvaly 2 rány. Po odtroubení konce leče, se zjistilo, že 2 lovci stříleli po jednom kolouchovi. Podle staré myslivecké tradice "první kule poslední brok..." se šťastným lovcem a králem honu stal Pavel Herman.

Na výřadu po předání úlomku šťastnému lovci a po doznění posledních tónů Halali z lesnice a borlice v podání našich trubačů Přemka Muroně a Vaška Šátka, předseda pozval všechny účastníky honu na hájenku na poslední leč.

V průběhu poslední leče nechybělo oficiální vyhlášení krále honu. Dále proběhlo pasování šťastného lovce jelenů Davida Kiszy. Následovalo pasování naší mladé lovkyně černé zvěře Anety Adamišové s předáním patřičných "loveckých trofejí" - v podobě zbraní a pírka. Nechyběla samozřejmě tombola a kolo štěstí. Vše se samozřejmě zapíjelo levou rukou na Lovu zdar! ohnivou vodou...

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka