Hon Řeka - 5. 11. 2016

V sobotu 5. 11. 2016 se uskutečnila tradiční nátlačka v Řece. Při nástupu na hájence a zaznění uvítacích fanfár nás všechny přivítal předseda a hospodář nás poté seznámil s průběhem honu.

Za slunečného počasí proběhly postupně 2 leče. V první leči nad lomem bylo viděno několik kusů vysoké, ale nikdo z lovců se nedostal k bezpečné ráně. Ulovila se pouze jedna liška. V průběhu druhé leče v zadní Řece se však již ozvalo několik ran. Po odtroubení konce leče, se zjistilo, že byli úspěšní 4 lovci, kteří ulovili po kusu vysoké.

Na výřadu po předání úlomku šťastným lovcům a po doznění posledních tónů Halali z lesnice a borlice v podání našich trubačů, předseda pozval všechny účastníky honu na hájenku na poslední leč.

V průběhu poslední leče nechybělo oficiální vyhlášení krále honu Petra Samiece. Dále proběhlo pasování šťastného lovce srnčí zvěře Karla Kniezka ml. a černé zvěře Dušana Kielara. Nechyběla ani myslivecká tombola a kolo štěstí. Vše se samozřejmě zapíjelo levou rukou na Lovu zdar! ohnivou vodou...

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka