Hon Řeka - 4. 11. 2017

V sobotu 4. 11. 2017 se uskutečnila tradiční nátlačka v Řece. Po ranním příjemném posilnění kávičkou a bábovkou upečenou od našich drahých poloviček a zápisu všech účastníků honu u hospodáře, jsme se odebrali ven před hájenku na nástup. Na nástupu po zaznění uvítacích fanfár nás všechny předseda přivítal a hospodář nás poté seznámil s průběhem honu.

Za slunečného počasí proběhly postupně 2 leče. V první leči nad "Nudlí" bylo viděno několik kusů vysoké, jeden divočák ale nikdo z lovců se nedostal k bezpečné ráně. Bylo neúspěšně vystřeleno pouze po jedné lišce. V průběhu druhé leče v Goduli se však již ozvalo několik ran. Po odtroubení konce leče, se zjistilo, že byli úspěšní 3 lovci, kteří ulovili jeden kus vysoké a 2 lišky. Na několik lišek se opět neúspěšně střílelo. Úspěšným lovcem koloucha a králem honu byl náš milý host Filip Pohanka.

Na výřadu po předání úlomku šťastným lovcům a po doznění posledních tónů Halali z lesnice a borlice v podání našich trubačů, předseda pozval všechny účastníky honu na hájenku na poslední leč.

V průběhu poslední leče nechybělo oficiální vyhlášení krále honu Filipa, který k nám přijel z jižní Moravy řádně připraven. Asi už tušil, co jej čeká :o) Nechyběla ani myslivecká tombola a kolo štěstí. Vše se samozřejmě zapíjelo levou rukou na Lovu zdar! ohnivou vodou... a vínečkem

PS: Další den ráno se ještě náš kolega Pavel Kniezek šel projít do lesa na místo, kde neúspěšně střílel po lišce a tu zdárně dohledal. Obohatil tedy dodatečně náš výřad na celkový počet 3 lišek :-)

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka