Hon Smilovice - 10. 12. 2011

V sobotu 10. 12. 2011 se uskutečnil tradiční hon ve Smilovicích. Celý den nás provázelo nádherné slunečné počasí. Při nástupu doprovázeném troubením a zpěvem trubačů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně nás hospodář seznámil s průběhem honu. V průběhu několika lečí se podařilo odlovit 12 zajíců a 7 bažantích kohoutů.

Na výřadu po vzdání pocty zhaslé zvěři a doznění Halali nás předseda pozval všechny na Poslední leč. Nejprve jsme se posilnili již tradiční vynikající svíčkovou od paní Muroňové. Poté byl vyhlášen král honu - nejúspěšnější lovec Luďek Janošek. V kuchyňském okénku na něho již čekala podle našich tradic láhev medoviny, aby se mohl o svůj úspěch podělit přípitkem s mysliveckými kamarády. Dále proběhlo slavnostní pasování našich adeptů Pavla Madeji a Petra Samiece na myslivce, kteří absolvovali úspěšně svůj první hon. Následovalo pasování úspěšných lovců jelení zvěře Petra Bromka a Václava Šátka ml. Nechyběla samozřejmě bohatá tombola a mnoho další zábavy, která pokračovala až do ranních hodin.

Rádi bychom poděkovali trubačům Lucce a Tomovi, kteří doprovázeli celý náš hon (včetně Poslední leče) nádherným troubením a zpěvem. „Co říci závěrem?“ Ať se nám nadále daří zvelebovat naší krásnou českou myslivost, která se nedávno dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky a brzy bude následovat snad i zápis do UNESCO.

Myslivosti zdar!

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka