Hon Smilovice - 8. 12. 2012

V sobotu 8. 12. 2012 se uskutečnil tradiční hon ve Smilovicích. V letošním roce se honila část rovin pod Godulou. Celý den nás provázelo nádherné slunečné počasí a třpytivý čerstvě napadlý sníh. Již po první leči nás překvapilo značné množství zajíců.

Po druhé leči při velké přestávce "u Šafránka" jsme z výlože zjistili, že máme již téměř odloveno. Posilnili jsme se vynikající zelnou polívkou od mistra kuchaře Pavla Madeji a po ulovení 2 zajíců, jsme již došli k hájence s vybitými flintami po cestě. Měli jsme radost z toho, že mnoho zajíců uniklo bez rány a mávalo nám na pozdrav ze značné dálky slechami.

Na výřadu se nakonec vyskládalo 22 zajíců a 1 srna, která si při nešťastném vběhnutí do plotu zlomila vaz. Byli jsme potěšeni z úspěšného průběhu honu a ze značného množství drobné zvěře. Jde vidět, že vhodným mysliveckým hospodařením (zvláště tlumením velkého množství lišek, které se před několika lety vyskytovaly v rovinách) jde dosáhnout obnovy drobné zvěře.

Po vzdání poslední pocty zvěři, pozval předseda všechny promrzlé a uchozené účastníky honu na poslední leč do hájenky. V průběhu poslední leče probíhala tombola, dražba zajíců, vše prokládáno nádherným troubením Brněnských trubačů, lahodnou medovinou a vynikajícím jídlem. Na závěr poslední leče byl rovněž pasován král honu náš mladý myslivec Tomáš Kielar, který byl hned poučen o svých povinnostech a chopil se v bufetovém okýnku svého tekutého žezla! Zábava a veselá atmosféra pokračovala, až do brzkých ranních hodin...

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka