Údržba remízků

Vzhledem k rapidnímu úbytku drobné zvěře jsme se rozhodli k výsadbě smrkových remízků, které v polích obce Smilovice nahrazují přirozený kryt drobné zvěři. Tyto remízky pravidelně zastřiháváme, aby rostly do šířky a tvořili tak neproniknutelnou houštinu. Každým rokem mladé remízky několikrát ožínáme.

Po vytvoření uceleného krytu plánujeme vypouštění divokých bažantích slepic. V blízkosti remízků budujeme umělé lapací nory, které nám pomáhají tlumit dravou zvěř zejména přemnožené lišky.

     

© 2007 MS Smilovice - Řeka