Seminář CHKO Beskydy - 26. 4. 2017

Dne 26.4.2017 se v myslivecké chatě MS Smilovice-Řeka uskutečnil odborný seminář pořádaný Správou CHKO Beskydy určený především mysliveckým hospodářům z horských honiteb Moravskoslezských Beskyd.

Program semináře byl následující:

  1. Repatriace tetřeva hlušce v polských Beskydech (Mgr. Inž. Zenón Rzónca)
  2. Praktická opatření na podporu tetřevovitých ptáků v lesích CHKO Beskydy (Mgr.Tomáš Myslikovjan)
  3. Velké šelmy v Beskydech (prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.)
  4. Ochrana migračních koridorů velkých savců v Beskydech a okolí (RNDr. Dana Bartošová)

Seminář zaznamenal velký zájem odborné veřejnosti. Přinesl řadu teoretických i praktických poznatků z výše uvedené problematiky.

     

© 2007 MS Smilovice - Řeka