Stavba krmelců v Řece 2007

Každým rokem je potřeba v honitbě kontrolovat stav mysliveckých zařízení. Většinou se kontrola provádí na jaře. V zimě mnohá zařízení nevydrží nápor sněhu a je potřeba takto poškozená zařízení ihned opravit, nebo strhnout a postavit nové. Mnohá zařízení v honitbě (hlavně posedy) jsou především v létě navštěvována zvědavými návštěvníky (především dětmi) a u neudržovaných zařízení by mohlo dojít k úrazu.

V září 2007 jsme provedli výstavbu dvou nových krmných zařízení v oblasti "Holá" v zadní Řece - starý krmelec nevydržel nápor sněhu v zimě 2006, proto byl zbourán a postaven nový. Druhý nový krmelce byl postaven v lokalitě "Pipinec" v oblasti Gutského vršku - tento krmelec si postavil s pomocí kamarádů náš nový člen Radek Muroň. Obě lokality s krmelci jsou intenzivně navštěvovány srnčí a jelení zvěří. Krmelce budou tedy sloužit v období nouze k zimnímu přikrmování a budou omezovat škody zvěří na lesních porostech.

   >>  

© 2007 MS Smilovice - Řeka